There are currently 1244 articles in the compendium

Kaldt kappløp (Cold race)

Documentary from the Norwegian Broadcasting Corporation, 2010

Kaldt kappløp: 2:4 Rovdriften (ruthless exploitation)
Kaldt kappløp: 3:4 Energisituasjonen (the energy situation)
Kaldt kappløp: 4:4 Uklare grenselinjer (diffuse borderlines)